Tổng hợp các trang dùng để kiếm bitcoin miễn phí

bitcoin giam do trung quoc cam giao dich 300x225 Tổng hợp các trang dùng để kiếm bitcoin miễn phí

Bạn muốn có miễn phí, với danh sách dưới đây, bạn sẽ có những đầu tiên của mình. Dù số lượng Bitcoin miễn phí ở mỗi trang không nhiều, nhưng “tích tiểu thành đại”, sưu tầm Bitcoin từ các trang web là một cách tốt để bạn bắt đầu hành trình chinh phục Bitcoin.

CÁC TRANG SƯU TẦM BTC MIỄN PHÍ

Tên website Địa chỉ web Ghi chú
BitcoinAddict http://bitcoinaddict.com Tặng Bitcoin mỗi ngày/ lần
BitcoinAr http://www.bitcoinar.net/ Tặng Bitcoin 12 giờ/ lần
Bitcoiner http://bitcoinfaucet.tk Tặng Bitcoin 6 giờ/ lần
Bitcoinfaucet http://www.bitcoins4.me Tặng Bitcoin mỗi giờ/ lần
Bitcoins4Me http://www.bitcoins4.me Tặng Bitcoin mỗi giờ/ lần
Bitcointree http://bitcointree.net/ Tặng Bitcoin mỗi ngày/ lần
BTC4you http://www.btc4you.com Tặng Bitcoin 30 phút/ lần
Bunnyrun http://boklund.nu/bunnyrun/ Tặng Bitcoin mỗi ngày/ lần
Canhasbitcoin http://canhasbitcoin.tk/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần
Dailybitcoins http://dailybitcoins.org Tặng Bitcoin mỗi giờ / lần
ElBitcoingratis http://www.elbitcoingratis.es/ Tặng Bitcoin mỗi giờ / lần
FaucetBTC http://faucetbtc.com/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần
FreeBitco http://freebitco.in Tặng Bitcoin mỗi giờ / lần
FreeBitcoins.es http://www.freebitcoins.es/ Tặng Bitcoin 21 phút / lần
FreeBitcoins.me http://freebitcoins.me/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần
FreeBTC4all http://www.freebtc4all.com/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần
LegendaryFaucet http://legendaryfaucet.herokuapp.com/ Tặng Bitcoin mỗi ngày/ lần
RawBitcoins http://www.rawbitcoins.com/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần
TheFreebitcoins http://www.thefreebitcoins.com/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần
Virtualfaucet http://www.virtualfaucet.com/ Tặng Bitcoin 30 phút / lần

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>