Câu chuyện đằng sau đồng tiền ảo Bitcoin

Không ngân hàng, không biên giới. Chúng ta tin ở phép mã hóa – đó là khẩu hiệu của đồng tiền điện tử Bitcoin. 1. Tất cả các đồng tiền chính thức từ trước đến nay, dù là tiền giấy hay tiền điện tử, đều có một đặc điểm chung là phải được “quy về more »

Liệu tiền ảo Bitcoin có bị lợi dụng để rửa tiền hay tài trợ khủng bố?

  Nội dung nổi bật: – Tính chất vô danh: Địa chỉ của người mua và người bán ẩn giấu, không có bên thứ ba (không có hệ thống thanh toán và gi