Giới thiệu phần mềm đào Bitcoin 50 Miner

50 Miner là phần mềm khá phổ biến cho Windows, 50 Miner có giao diện đồ họa tương đối thân thiện và phần mềm được phát triển cùng với pool (nhóm ) 50BTC.

Hình ảnh của 50 Miner:

275px 50Miner screenshot1 Giới thiệu phần mềm đào Bitcoin 50 Miner

275px 50Miner screenshot2 Giới thiệu phần mềm đào Bitcoin 50 Miner

50Miner screenshot4 Giới thiệu phần mềm đào Bitcoin 50 Miner

50Miner screenshot5 Giới thiệu phần mềm đào Bitcoin 50 Miner

198px 50Miner screenshot3 Giới thiệu phần mềm đào Bitcoin 50 Miner

Ưu điểm của phần mềm:

  •  Đơn giản, dễ sử dụng, bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản là chạy được
  • Phần mềm tự động nhận diện card video và nền tảng OpenCL trên máy tính
  • Tự động đề xuất link download các nền tảng OpenCL
  • Tự động tối ưu hóa thiết lập phần cứng đề đào
  • Cho phép tùy chỉnh nhiều thiết lập đào
  • Widget hiển thị cung cấp nhiều thông tin cơ bản

Địa chỉ download:

Trang chủ của phần mềm 50 Miner: http://50miner.org/

Pool đào Bitcoin 50BTC: https://50btc.com/

Link dự phòng (Mediafire): http://bitcoinviet.com/go/u1cmy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>