Chú ý: Cointube hiện sẽ không thanh toán cho bạn

Cointube là một website cho phép bạn kiếm từ việc xem Youtube, với mỗi video bạn xem tại website, sẽ nhận được từ 50 đến 200 microBTC (1BTC = 1.000.000microBTC). Tuy nhiên, bạn cần chú ý hiện nay Cointube đang có dấu hiệu SCAM vì không thanh toán cho người dùng [Cập nhật tháng 11/2013]

Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của Cointube:

cointube1 Chú ý: Cointube hiện sẽ không thanh toán cho bạn

CoinTube là website cho phép miễn phí bằng cách nhập vào địa chỉ Bitcoin của bạn, gõ một mã Captcha và xem video YouTube.